Kreiranje skladnog partnerstva

Hod do cilja

 

couple love

 

TEME KOJE SE OBRAĐUJU NA PETOM STUPNJU:

• Kreiranje skladnog partnerstva:

- što je uopće partnerski odnos?

- koji su preduvjeti za kreiranje skladnog partnerstva?

- integracija muškog i ženskog principa

- faze razvoja partnerskog odnosa

- rastvaranje komunikacijskih barijera

• Hod do cilja

- dubok rad na rastvaranju unutarnjih i vanjskih prepreka ostvarenju ciljeva