TRANSMUTACIJA ARHETIPOVA

Oslobađanje od ograničavajućih aspekata kolektivnih praslika

archetypal_images.jpg

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA DESETOM STUPNJU

Što su arhetipovi?

• Vrste temeljnih arhetipova - analiza svakog od 22 aduta Tarota

• Rastvaranje destruktivnih aspekata arhetipskih slika

• Deveti sloj aure i njegove karakteristike

• Re-integracija svih devet astralnih tijela

• Rad s arhetipovima tjelesnih organa

• Završni proces