RASTVARANJE MIJAZAMA

Čišćenje destruktivnih aspekata nasljednog faktora 

aura7

 

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA ŠESTOM STUPNJU

• Samuel Hahnemann, homeopatska medicina i klasična teorija mijazama

Nova teorija mijazama

• Teorijska analiza sedam osnovnih mijazama prema novoj teoriji

• Rastvaranje svakog od sedam mijazama

• Energetska homeopatija - tretiranje zdravstvenih problema originalnom metodom energetske homeopatije, bez upotrebe preparata

• Energetske tehnike namijenjene iscjeljivanju aure nakon rastvaranja pojedinog mijazma

• Re-kreiranje sedmog sloja aure - keteričkog kalupa ("zlatnog jajeta")