SREÐIVANJE DUHOVNIH I OKULTNIH ASPEKATA KARMIČKOG PROBLEMA

 

pastlives

 

TEME KOJE SE OBRAÐUJU NA ČETVRTOM STUPNJU

• Nova formula rastvaranja i automatskog kreiranja poželjnog stanja - formula integracije

• Kreiranje identiteta inkarnirane osobe

• Teorija i praksa rastvaranja mentalnih aspekata karmičkog problema - implanata, uroka, tabua

• Teorija i praksa rastvaranja okultnih (spiritualnih) aspekata karmičkog problema - veza sa sferama nižeg astrala

• Teorija i praksa čišćenja ograničavajućih impresija iz prošlih inkarnacija - rastvaranje transtemporalnih trauma - nova i jedinstvena tehnologija rada s prošlim životim